12 View

Vị trí:

Phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM

Diện tích:

8769,3m2

Số Block:

02

Số Tầng:

18

Số căn hộ:

408

Diện tích căn hộ:

55 – 92 m2