8X PLUS

Vị trí:

22 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM

Diện tích:

7.059,0 m2

Số Tầng:

19 tầng

Số Tầng Hầm :

01

Số căn hộ:

551 căn

Tổng số căn trệt thương mại:

17 căn

Số tầng thương mại:

02 tầng

8X-Plus
8X-PLUS-1