8X RAINBOW

Vị trí:

119 Bình Long, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Diện tích:

5.123,5 m2

Số Block:

01 block

Số Tầng:

18 tầng

Số Tầng Hầm :

01

Số căn hộ:

408 căn

8xrainbow