91 PHẠM VĂN HAI

Vị trí:

91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. HCM

Diện tích:

2.581 m2

Số Block:

01 block

Số Tầng:

19 tầng

Số Tầng Hầm :

02

Số căn hộ:

172 căn

Số tầng thương mại:

04 tầng

banner