GOLDEN BAY

Vị trí:

Lô D16 – D17, Khu 5 – thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Diện tích:

79 ha

Đơn vị tư vấn thiết kế:

Công ty Cổ phần Archipel (Pháp)

Chủ trì thiết kế:

Kiến trúc sư Christophe Jean Louis

Tổng đầu tư:

800 tỷ đồng

golden bay banner 1