HUNG THINH VILLAS

Vị trí:

30 – 31 Trạng Trình, Phường 9, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Diện tích:

3.205,01 m2

Số Tầng hầm:

1

Số căn hộ:

11

dalat_villas