LAVITA CHARM

Vị trí:

Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Diện tích:

14.852,6m2

Số Block:

03 block

Số Tầng:

21 tầng

Số Tầng Hầm :

01

Số căn hộ:

939 căn

Tổng số căn trệt thương mại:

28 căn

Số tầng thương mại:

05 tầng