LAVITA GARDEN

Vị trí:

Đường số 3, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Diện tích:

15.314,5m2

Số Block:

02 block

Số Tầng:

21 tầng

Số căn hộ:

648 căn