MOONLIGHT BOULEVARD

Vị trí:

Đường số 7, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Diện tích:

7.648,6m2

Số block:

03

Số tầng:

19 tầng và 02 tầng hầm

Tổng số căn hộ:

463 căn

Tổng số căn trệt thương mại:

34 căn