Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

Vị trí:

số 4 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Diện tích:

75.224,5 m2

Số Block:

05

Số Tầng:

34

Số căn hộ:

3.580

Diện tích căn hộ:

53,2 – 86,68 m2

banner1 Q7 Saigon riverside