RICHMOND CITY

Vị trí:

207 (79- số cũ) Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Diện tích:

15.427,30m2

Số Block:

03 block

Số Tầng:

25 tầng

Số căn hộ:

880 căn

Tổng số căn office-tel:

300 căn

Tổng số căn trệt thương mại:

30 căn