Sentosa Villa

Vị trí:

TP Phan Thiết, Bình Thuận

Giai đoạn 1

Diện tích:

16 ha

Tổng số biệt thự:

250 căn

Mật độ xây dựng:

40%

Giai đoạn 2

Diện tích khu đất:

14,9 ha

Số căn hộ:

3.580

Tổng số biệt thự:

281 căn

Mật độ xây dựng:

46%

mat-bang-du-an-dat-nen-sentosa-villa