THIEN NAM APARTMENT

Vị trí:

577/1711 Nguyễn Tri Phương nối dài, quận 10, TP Hồ Chí Minh

Diện tích:

4.874 m2

Số Block:

01 block

Số Tầng:

10 tầng

Số Tầng hầm:

1 tầng

Số căn hộ:

50 căn