Sắc xuân rực rỡ trong đêm Gala dinner “Ngàn Sao Hội Tụ”