Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

CHI TIẾT DỰ ÁN

Vị trí:

Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, TP. HCM

Diện tích khu đất:

15.126m2

Số Block:

3

Số căn hộ:

869

Diện tích căn hộ:

49,83m2 – 83,05m 2